ตำแหน่งที่ตั้งของเรา

Hong Kong Max Speed Tuning Technology Co., Limited
NO. 8 FENGQI ROAD, CAIJIAGANG TOWN, BEIBEI DISTRICT, CHONGQING (FREE TRADE ZONE) CHINA
Contact Email
SalesTH@Maxpeedingrods.com

Coorperation E-mail
coop@maxpeedingrods.com
เวลาเปิดทำการ
7 days a week from 8:00 am to 5:00 pm

ติดต่อเรา